مطالعات خانه آواز ایرانی | دانلود رساله خانه آواز ایرانی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات خانه آواز ایرانی | دانلود رساله خانه آواز ایرانی

مطالعات خانه آواز ایرانی | دانلود رساله خانه آواز ایرانی


مطالعات خانه آواز ایرانی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱
موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۲
ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۲
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۲
اهداف………………………………………………………………………………………………………………….۳
فصل اول: مفاهیم واصول اولیه پروژه ………………………………………………… ۴
شناخت موضوع فرهنگ……………………………………………………………………………………………….۵
۱-۱-تعریف فرهنگ ………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۲-ریشه واژه فرهنگ…………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۳-کاربرد واژه فرهنگ…………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴-تعاریف مفهومی فرهنگ ………………………………………………………………………………………..۶
-۴-۱-تعاریف جنبه تشریحی ………………………………………………………………………………………….۶
۱-۴-۲-تعاریف جنبه تاریخی……………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵- فرهنگ، در زبان های اروپایی …………………………………………………………………………………۷
۱-۶- فرهنگ در زبان عربی………………………………………………………………………………………….۷
مفهوم هنر……………………………………………………………………………………………………………..۹
تعریف هنر ………………………………………………………………………………………………………….۱۰
هنر و تنوع در تعاریف آن…………………………………………………………………………………………. ۱۱
هنر و دین………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
پیدایش هنر……………………………………………………………………………………………………………۱۲
طبقه بندی هنرها……………………………………………………………………………………………………..۱۳
ریشه های هنرهای مختلف …………………………………………………………………………………………..۱۴
تشکل هنرهای مختلف ……………………………………………………………………………………………….۱۴
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۶
موسیقی مطالعات خانه آواز ایرانی…………………………………………………………………………….۱۷

موسیقی چیست……………………………………………………………………………………………………….۲۰

صوت……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
نت چیست…………………………………………………………………………………………………………….۲۰
ارکان موسیقی………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-ضرب یا ریتم …………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲ـ ملودی یا لح۲۱…………………………………………………………………………………………………….
۳ـ هارونی یا هماهنگی ……………………………………………………………………………………………۲۱
فرم موسیقی……………………………………………………………………………………………………… ۲۳
عوامل اجرایی موسیقی………………………………………………………………………………………….. ۲۳
الف) صدای انسانی………………………………………………………………………………………………..۲۳
ب) سازها …………………………………………………………………………………………………………۲۴
فرم های اجرای موسیقی …………………………………………………………………………………………..۲۴
الف) موسیقی آوازی ………………………………………………………………………………………………۲۵
۱ـ موسیقی مذهبی و موسیقی آئینی………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-تصنیف……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۳ـاپرا……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
ب)موسیقی سازی……………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۱ـ سمفونی…………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲ـ سو ییت……………………………………………………………………………………………………………۲۷
۳ـ کنسرتو……………………………………………………………………………………………………………۲۷
ج) موسیقی الکترونیک ……………………………………………………………………………………………۲۷
۱ـ موسیقی کنسرت…………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲ـ موسیقی الکترو نیک………………………………………………………………………………………………۲۸
۳ـ موسیقی برای تایپ………………………………………………………………………………………………..۲۸
۴ـ موسیقی الکترو آکستیک…………………………………………………………………………………………..۲۸
۵ـ موسیقی تجربی……………………………………………………………………………………………………۲۸
۶ـ موسیقی آکو سماتیک………………………………………………………………………………………………۲۸
۷ـ موسیقی مختلط…………………………………………………………………………………………………….۲۸
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………..۲۹
ریشه های مو سیقی بین المللی………………………………………………………………………………………..۳۰

فصول مشترک معماری و موسیقی …………………………………………………………………………………۳۱

۱- اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری…………………………………………………………………………۳۱
جدول همسانی و پیوندهای موسیقی و معماری………………………………………………………………………..۳۳
۲- آکوستیک و موسیقی …………………………………………………………………………………………….۳۴
الف) صفات مثبت آکوستیکی…………………………………………………………………………………………۳۴
۱- پری صوت……………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲- وضوح…………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۳- صمیمیمت………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۴- زنده بودن………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۵- گرمی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۶- بلندی صدای مستقیم…………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۷- بلندی صدای واخنا (پس آوا) ……………………………………………………………………………………..۳۸
۸- درخشندگی………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۹- پخشایی …………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۱۰- تعادل……………………………………………………………………………………………………………۴۰
۱۱- ترکیب…………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۱۲- ترکیب ارکستر………………………………………………………………………………………………….۴۰
۱۳- حاضر جوابی (فوریت پاسخ)…………………………………………………………………………………. ۴۱
۱۴- بافت…………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۱۵- آزادی از اکو (پژواک)………………………………………………………………………………………… ۴۲
۱۶- آزادی از نوفه (صداهای ناخواسته)…………………………………………………………………………… ۴۲
جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته)…………………………………………………………….. ۴۳
ب) صفات منفی آکوستیکی……………………………………………………………………………………………۴۴
معماری و موسیقی ایرانی…………………………………………………………………………………………….۴۷
تاریخ معماری ایران………………………………………………………………………………………………….۴۷
شیوه‌های معماری ایران قبل از اسلام…………………………………………………………………………………۴۷
شیوه پارسی………………………………………………………………………………………………………….۴۷
سلوکیان………………………………………………………………………………………………………………۴۷
شکانیان……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
ساسانیان……………………………………………………………………………………………………………..۴۸
سبک یا شیوه‌های معماری اسلامی‌در ایران……………………………………………………………………………۴۸
شیوه خراسانی………………………………………………………………………………………………………..۴۸
شیوه رازی…………………………………………………………………………………………………………..۴۹
شیوه اصفهانی………………………………………………………………………………………………………..۵۱
معماری ایران در عهد افشاریه و زندیه………………………………………………………………………………۵۲
دوره قاجاریه…………………………………………………………………………………………………………۵۲
معماری معاصر……………………………………………………………………………………………………..۵۲
ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن……………………………………………………….۵۳
الف) آوازهای مذهبی…………………………………………………………………………………………….. ۵۳
ب) موسیقی فولکوریک ایران……………………………………………………………………………………… ۵۳
ج) موسیقی شهری………………………………………………………………………………………………….۵۳
د) موسیقی عرفانی………………………………………………………………………………………………….۵۴
موسیقی ایران در طول تاریخ……………………………………………………………………………………….۵۵
موسیقی ایران در دوران باستان……………………………………………………………………………………..۵۵
دوران هخامنشی…………………………………………………………………………………………………….۵۵
الف) موسیقی مذهبی………………………………………………………………………………………………..۵۵
ب ) موسیقی رزمی یا جنگ۵۵………………………………………………………………………………………..
ج) موسیقی مجلسی ………………………………………………………………………………………………….۵ ۵
دوره اشکانیان…………………………………………………………………………………………………………۵۶
موسیقی ایران در دوران ساسانیان…………………………………………………………………………………..۵۶
موسیقی دوره اسلامی…………………………………………………………………………………………………۵۷
تاریخچه مدارس موسیقی……………………………………………………………………………………………..۶۰
الف) تاریخچه هنرستان عالی موسیقی………………………………………………………………………………..۶۰
موزیک نظام………………………………………………………………………………………………………….۶۰
کلاس موزیک………………………………………………………………………………………………………..۶۰
مدرسه موزیک…………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

فصل دوم: مطالعات بستر طرح………………………………………………………..۶۲

مطالعات کالبدی مطالعات خانه آواز ایرانی……………………………………………………………………۶۳
تاریخچه تهران بزرگ………………………………………………………………………………………………..۶۳
تقسیم بندی استان تهران ……………………………………………………………………………………………..۶۴
موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………۶۴
موقعیت استان تهران…………………………………………………………………………………………………۶۴
تقسیمات استان……………………………………………………………………………………………………….۶۵
ساختار اجتماعی‌ و اقتصادی‌ شهر تهران……………………………………………………………………………..‌۶۶
جمعیت استان تهران………………………………………………………………………………………………….۶۶
طرح جامع شهر تهران……………………………………………………………………………………………….۶۷
شاخصهای مهم شهر تهران……………………………………………………………………………………………۶۷
الف – حرم مطهر امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………….۶۷
ب- برج آزادی……………………………………………………………………………………………………….۶۸
ج- برج یادمان(میلاد)…………………………………………………………………………………………………۶۸
مخاطرات‌ طبیعی‌[زلزله‌]…………………………………………………………………………………………… ۶۸
شرایط اقلیمی منطقه…………………………………………………………………………………………………..۶۹
مشخصات جغرافیایی تهران…………………………………………………………………………………………..۷۰
ناهمواریهای استان تهران…………………………………………………………………………………………….۷۰
آب وهوای استان تهران……………………………………………………………………………………………….۷۱
بارش…………………………………………………………………………………………………………………۷۲
دما……………………………………………………………………………………………………………………۷۳
تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………………………۷۴
باد و طوفان…………………………………………………………………………………………………………..۷۴
رطوبت……………………………………………………………………………………………………………….‌۷۶
شیب زمین …………………………………………………………………………………………………………..۷۷
فرم ساختمان …………………………………………………………………………………………………………۷۷
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….۷۸
فصل سوم: مطالعات کالبدی……………………………………………………………۷۹
شناخت مخاطب……………………………………………………………………………………………..۸۰
تجزیه وتحلیل وآنالیز سایت………………………………………………………………………………………….۸۲
شکل و مساحت زمین…………………………………………………………………………………………………۸۲
شکل زمین …………………………………………………………………………………………………………۸۳
میزان و جهت شی۸۴…………………………………………………………………………………………………….
کاربری های اطراف سایت……………………………………………………………………………………………۸۵
آنالیز سایت……………………………………………………………………………………………………………۸۶
فصل چهارم :مطالعات تطبیقی…………………………………………………………۸۷
۱- شهر موسیقی فاز اول:مدرسه عالی موسیقی و رقص پاریس………………………………………………..۸۸
۲- » سفر با موسیقی»- فاز دوم شهر موسیقی پاریس………………………………………………………….۹۱
۳-مدرسه جولیارد: مدرسهای برای موزیسین ها،هنرپیشه ها و بالرین ه…………………………………………….. ۹۵
فصل پنجم :طراحی وارائه الگوی پیشنهادی………………………………………….۱۰۱
منابع و ماخذ مطالعات معماری خانه آواز ایرانی…………………………………………………………….۱۱۰

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات خانه آواز ایرانی | دانلود رساله خانه آواز ایرانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

14,000 تومان