مطالعات پردیس گفتگو باخویشتن | دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات پردیس گفتگو باخویشتن | دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن

مطالعات پردیس گفتگو باخویشتن | دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن


مطالعات پردیس گفتگو باخویشتن
۱-بخش اول: پیش گفتار
۱-۱٫ فصل اول: آغاز کلام:
۱-۱-۱: مقدمه و خلاصه رساله……………………………………………………………………………………………………………۲
۲-۱-۱: معرفی و توضیح پیرامون موضوع……………………………………………………………………………………………۳

۲-۱٫ فصل دوم : ضرورت و علل توجیه طرح:
۱-۲-۱ : ضرورت ایجاد دهکده سبز آرامش………………………………………………………………………………………..۳
۲-۲-۱ : ضرورت ایجاد پردیس گفتگوباخویشتن در ایران، تهران……………………………………………………..۳

۲- بخش دوم: محیط آرامبخش
۱-۲- فصل اول: آدمی در تقابل با زندگی شهری……………………………………………………………………………………………..۸
۲-۱-۲٫ سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۳-۱-۲٫ اهمیت سلامت روانی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۴-۱-۲٫ همه گیر شناسی بیماری های روانی در جهان…………………………………………………………………………..۱۱
۵-۱-۲٫ همه گیرشناسی بیماری های روانی در جهان سوم……………………………………………………………………۱۱
۶-۱-۲٫ آمار و ارقام بیمای های روانی در ایران…………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲- فصل دوم: رابطه بین سلامت روان با سلامت جسم……………………………………………………………………………..۱۲
۳-۲- فصل سوم: عناصر مهم در محیط آرامبخش…………………………………………………………………………………………۱۳
 ۱-۳-۲٫ نور…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
 ۲-۳-۲٫ رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
 ۳-۳-۲٫ کیفیت صوتی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
 ۴-۳-۲٫ بو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
 ۵-۳-۲٫ فضا……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
 ۶-۳-۲٫ طبیعت آرام بخش……………………………………………………………………………………………………………….۲۱
 ۷-۳-۲٫ دیوار ها…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
 ۸-۳-۲٫ گذر زمان………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
 ۹-۳-۲٫ خلوتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
 ۱۰-۳-۲٫ غیرقابل پیش بینی بودن…………………………………………………………………………………………………..۲۳
 ۱۱-۳-۲٫سبکی ـ تهی بودگی…………………………………………………………………………………………………………..۲۳
 ۱۲-۳-۲٫آب……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۴-۲- مطالعات پردیس گفتگو باخویشتن فصل چهارم: فعالیت های درمانی

۱-۴-۲٫ مدیتیشن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱-۱-۴-۲٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۱-۴-۲٫ تأثیرات مفید مدیتیشن………………………………………………………………………………………۳۳
۱-۲-۱-۴-۲٫ تأثیرات جسمى……………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۱-۴-۲٫ تأثیرات روحى …………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱-۴-۲٫ انواع متداول مدیتیشن…………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۱-۴-۲٫ طبقه بندى مدیتیشن……………………………………………………………………………………………۳۶
۱-۴-۱-۴-۲٫ مدیتیشن تمرکزى……………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۴-۱-۴-۲٫مدیتیشن تفکرى………………………………………………………………………………………….۳۶
۵-۱-۴-۲٫ نکاتى در انتخاب روش مدیتیشن………………………………………………………………………..۳۶
۶-۱-۴-۲٫تکنیک هاى مدیتیشن…………………………………………………………………………………………………۳۷
۷-۱-۴-۲٫یک مدیتیشن ساده…………………………………………………………………………………………………۳۹
۸-۱-۴-۲٫مدیتیشن در هنگام پیاده روى………………………………………………………………………………۳۹
۹-۱-۴-۲٫تکنیک هاى تفکرى مدیتیشن………………………………………………………………………………۴۰
۱۰-۱-۴-۲٫ مدیتیشن غیر رسمى………………………………………………………………………………………………..۴۰
۱۱-۱-۴-۲٫ مدیتیشن رسمى – یوگا…………………………………………………………………………………………..۴۱
۱-۱۱-۱-۴-۲٫تاریخ پیدایش مکتب یوگا………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۱۱-۱-۴-۲٫یوگى …………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۱۱-۱-۴-۲٫ مبانى آئین یوگا………………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱۱-۱-۴-۲٫مراحل و روش هاى مختلف یوگا……………………………………………………………………….۴۶
۵-۱۱-۱-۴-۲٫اصول یوگا…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۶-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین عدد هشت………………………………………………………………………………………………۵۰
۷-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین ساعت……………………………………………………………………………………………………..۵۰
۸-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین سر شانه ها……………………………………………………………………………………………..۵۰
۹-۱۱-۱-۴-۲٫یوگا، سفر به درون…………………………………………………………………………………………….۵۲
۱۰-۱۱-۱-۴-۲٫ یوگا و سلامت…………………………………………………………………………………………………۵۲
۱۱-۱۱-۱-۴-۲٫پرواز یوگی ها…………………………………………………………………………………………………..۵۳
۱۲-۱۱-۱-۴-۲٫ تکنیک پرواز جسم…………………………………………………………………………………………..۵۶
۱۳-۱۱-۱-۴-۲٫روان‌شناسی یوگا……………………………………………………………………………………………….۵۷
۱۴-۱۱-۱-۴-۲٫فلسفه یوگا………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۱۵-۱۱-۱-۴-۲٫کرامات یوگیان…………………………………………………………………………………………………۶۰
۱۶-۱۱-۱-۴-۲٫ یوگا درمانى…………………………………………………………………………………………………….۶۱
۲-۴-۲٫ پرانا یا کی‌……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
‌ ۱-۲-۴-۲٫پرانای‌ خورشید………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۴-۲٫پرانای‌ هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۲-۴-۲٫پرانای‌ زمین…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۴-۲٫ انرژی درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۱-۳-۴-۲٫ دو قانون‌ بنیادی‌ در انرژی درمانی……………………………………………………………………………………………۶۴
۱-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ خود ـ بهبودی……………………………………………………………………………………………………………‌۶۴
۲-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ انرژی‌ حیاتی………………………………………………………………………………………………………………‌۶۴
۲-۳-۴-۲٫ انرژی‌ روانی‌ آسیب‌زا و ماهیت های‌ فکری……………………………………………………………………………………۶۵‌
۳-۳-۴-۲٫انرژی درمانی قادر به‌ انجام‌ چه‌ کارهایی‌ است‌؟……………………………………………………………………………..۶۵
۴-۳-۴-۲٫تفسیری‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از اسکن‌ هاله‌ درونی‌ در انرژی درمانی……………………………………………………۶۵
۵-۳-۴-۲٫تقویت انرژی های معنوی……………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۶-۳-۴-۲٫تکنیک های فعال سازی آدمک های ذهنی…………………………………………………………………………………..۷۰
۷-۳-۴-۲٫تمرین‌های‌ بدنی‌………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۸-۳-۴-۲٫جارو کردن‌ در انرژی درمانی…………………………………………………………………………………………………….۷۴
۹-۳-۴-۲٫درمان ناراحتی‌های‌ قلبی‌ با انرژی درمانی………………………………………………………………………………..۷۵
۱۰-۳-۴-۲٫فشار خون‌ و انرژی درمانی……………………………………………………………………………………………………..۷۶
۱۱-۳-۴-۲٫ روش‌ اسکن‌ کردن‌ هاله‌ بیرونی‌ در انرژی درمانی………………………………………………………………….۷۷
۱۲-۳-۴-۲٫ روش‌ اسکن‌ هاله‌ تندرستی‌ در انرژی درمانی………………………………………………………………………..۷۸
۱۳-۳-۴-۲٫ کالبد بیوپلاسمیک‌ یا کالبد انرژی‌ در انرژی درمانی…………………………………………………………….۷۸
۱۴-۳-۴-۲٫ لباس‌های‌ عایق‌کننده‌ در انرژی درمانی…………………………………………………………………………………۷۹
۱۵-۳-۴-۲٫ ماهیت‌ انرژی درمانی……………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۱۶-۳-۴-۲٫ چاکرا مطالعات پردیس گفتگو باخویشتن………………………………………………………………..۷۹
۱-۱۶-۳-۴-۲٫ تعداد چاکراهای موجود………………………………………………………………………………………………۸۰
۲-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکراها و شفابخشی…………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکراها یا مراکز انرژی در انرژی درمانی‌……………………………………………………………………۸۵
۴-۱۶-۳-۴-۲٫ آزمایش کردن چاکراها……………………………………………………………………………………………….۸۶
۵-۱۶-۳-۴-۲٫ تطهیر و گشودن چاکراها……………………………………………………………………………………………۸۷
۶-۱۶-۳-۴-۲٫ جریان های انرژی چاکراها………………………………………………………………………………………….۸۷
۷-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکراها و روابط……………………………………………………………………………………………………………۸۸
۸-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکراهای هفت بدن…………………………………………………………………………………………………….۸۹
۹-۱۶-۳-۴-۲٫ روابط انرژی و چاکراها…………………………………………………………………………………………………۹۱
۱۰-۱۶-۳-۴-۲٫ مسدود کردن چاکرا……………………………………………………………………………………………………۹۱
۱۱-۱۶-۳-۴-۲٫ انفجار چاکرا………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۱۲-۱۶-۳-۴-۲٫ جریان های چاکرایی…………………………………………………………………………………………………۹۳
۱۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکرا و گلبرگ‌های آن………………………………………………………………………………………………۹۴
۱۴-۱۶-۳-۴-۲٫ کارکردن با چاکراها…………………………………………………………………………………………………..۹۵
۱۷-۳-۴-۲٫ مطالعات پردیس گفتگو باخویشتن هاله…………………………………………………………….۹۵
۱ -۱۷-۳-۴-۲٫ تقویت هاله…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۲-۱۷-۳-۴-۲٫تمرین اول دیدن هاله تمرکز………………………………………………………………………………………….۹۶
۳-۱۷-۳-۴-۲٫تمرین دوم دیدن هاله تمرکز…………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۱۷-۳-۴-۲٫لازمه دیدن هاله ها………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۵-۱۷-۳-۴-۲٫هاله و رنگ ها…………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۶-۱۷-۳-۴-۲٫هماهنگی هاله………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۲-۴-۲٫ آب درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۱-۲-۴-۲٫ آب و رفع خستگی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۲-۲-۴-۲٫موارد کاربرد آب درمانی در ورزش……………………………………………………………………………………..۱۰۴
۳-۲-۴-۲ .ممنوعیت استفاده از آب درمانی……………………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۴-۲٫ ایروبیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۱-۳-۴-۲٫ بدنسازی (کار با دستگاه)…………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۲-۳-۴-۲٫ فاکتورهای سن……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۳-۳-۴-۲٫ ایروبیک در زنان……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۳- بخش سوم: سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۱-۳٫تاریخچه بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۱-۱-۳٫سود های محیطی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۲-۱-۳مزایای ایجاد بام سبز………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۳-۱-۳٫نگهداری بام سبز ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۱-۳٫آیا می توان هر نوع باغی را بر روی هر بامی اجرا کرد؟………………………………………………………….۱۱۱
۵-۱-۳٫آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز …………………………………………………………………………………..۱۱۲
۶-۱-۳٫ مراحل اجرای بام سبز…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۷-۱-۳٫انواع عایق سبز……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۸-۱-۳٫جزئیات بام سبز……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴- بخش چهارم: نمونه های موردی
۱-۴٫ نمونه داخلی – کانون یوگا (ظفر) …………………………………………………………………………………………………۱۲۰
۱-۱-۴٫ کلاس های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۲-۱-۴٫ دوره تغذیه صحیح………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
۳-۱-۴٫ فروشگاه این مجموعه………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۲-۴٫ نمونه خارجی- درهند…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۳-۴٫ هتل کوجیماچی کایکان……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

۵- بخش پنجم: طراحی مجموعه

۱-۵٫تحلیل بستر طرح………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳
۱-۱-۵٫ محل سایت و اهمیت انتخاب آن…………………………………………………………………………………………….۱۴۳
۲-۱-۵٫ استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳
۳-۱-۵٫ زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳
۴-۱-۵٫ ناهمواری های استان تهران……………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۵-۱-۵٫ اقلیم استان تهران……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۷-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین – اقلیم………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۸-۱-۵٫تقسیمات سیاسی استان تهران………………………………………………………………………………………………..۱۴۸
۹-۱-۵٫زندگی شهری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸
۱۰-۱-۵٫ موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران…………………………………..۱۴۸
۱۱-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به منطقه یک…………………………………………………………………………………….۱۴۹
۱۲-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به محله………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۱-۱۲-۱-۵٫ آجودانیه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۱۳-۱-۵٫ بافت منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
۱۴-۱-۵٫ مختصات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
۱۵-۱-۵٫ دید و منظر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
۱-۱۵-۱-۵٫ جهت دید از خارج به داخل زمین…………………………………………………………………………………………..۱۵۳
۱۶-۱-۵٫ خط آسمان………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
۱۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶
۱۷-۱-۵٫پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
۱۸-۱-۵٫کاربری های همجوار زمین……………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۱-۱۸-۱-۵٫کاربری های موجود در محله تا شعاع ۱۰۰ متری……………………………………………………………۱۵۸
۱۹-۱-۵٫شیب و مقطع زمین………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹
۲۰-۱-۵٫ مسیر های حمل و نقل شهری………………………………………………………………………………………………..۱۶۰
۲۱-۱-۵٫دسترسی و شریان ها………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱
۲-۵٫ شناخت مراجعین به طرح…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
۳-۵٫ شکل گیری راه آرامش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲
۴-۵٫ برنامه و اصول حاکم بر طراحی………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
۱-۴-۵٫ چند عنصر بکار رفته در طرح…………………………………………………………………………………………………..۱۶۳
۲-۴-۵٫درخت انجیر معابد…………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۳-۴-۵٫عدد ۸………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
۴-۴-۵٫ باغ ژاپنی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۹
۵-۵٫ مقدمات طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۰
۱-۵-۵٫ تصویری کلی از برنامه عملکرد دهکده……………………………………………………………………………………..۱۷۰
۲-۵-۵٫ انواع فعالیت ها و خدمات پردیس گفتگوباخویشتن………………………………………………………………..۱۷۰
۳-۵-۵٫جدول برنامه ریزی فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………۱۷۱
۱-۳-۵-۵٫ فضاها عمومی……………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱
۲-۳-۵-۵٫ فضاهای درمانی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲
۶-۵٫ جایگیری فضاها در سایت…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳
۷-۵٫ نما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۶

۶- بخش ششم:ضمیمه
۱-۶- دیاگرام دستی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸
۲-۶- اسکیس از مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۸
۳-۶-دیتیل بام سبز……………………………………………………………………………………..۱۸۰

منابع دانلود مطالعات معماری پردیس گفتگو باخویشتن …………………………………………………………………۱۸۳

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات پردیس گفتگو باخویشتن | دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − چهار =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

12,000 تومان