مطالعات پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان ۱۳۵ص

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان ۱۳۵ص

مطالعات پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان


مطالعات پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
فهرست :
بخش اول
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ پیشگفتار ——————————————————————————— ۱
۲-۱ مقدمه ———————————————————————————— ۱
۳-۱ ساختار رساله —————————————————————————- ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ———————————————————————————– ۱۱
۲-۲ معنا و مفهوم خلاقیت ———————————————————————– ۱۲
۳-۲ تعریف خلاقیت —————————————————————————–۱۳
۴-۲ نظریه های خلاقیت ———————————————————————— ۱۵
۵-۲ تفاوت خلاقیت با نوآوری ——————————————————————— ۲۰
۶-۲ ارتباط خلاقیت با هوش ——————————————————————— ۲۱
۷-۲ خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ———————————————————— ۲۵
۸-۲ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق —————————————————– ۲۷
۹-۲ تخیل بسترخلاقیت ———————————————————————— ۳۰
۱۰-۲ خلاقیت در موج سوم ———————————————————————–۳۱
۱۱-۲ به عنوان فرآیند ————————————————————————– ۳۲
۱۲-۲ خلاقیت استعدادی برای تمام عمر ———————————————————— ۳۴
۱۳-۲ تاثیرات فرهنگ و محیط برخلاقیت ———————————————————– ۳۵
۱۴-۲ سبکهای فرزند پروری و خلاقیت ———————————————————— ۳۷
۱۵-۲ سن مناسب پرورش خلاقیت در کودکان ——————————————————- ۴۲
۱۶-۲ تفکر خلاق——————————————————————————-۴۲
۱۷-۲ ۵ سالگی، اوج تفکر خلاق—————————————————————— ۴۳
۱۸-۲ تخیل و خلاقیت ————————————————————————- ۴۴
۱۹-۲ حل تعارض با تفکر خلاق ——————————————————————- ۴۴
۲۰-۲ زمینه های پرورش تفکر خلاق ————————————————————— ۴۴
۲۱-۲ سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان ————————————————– ۴۵
۲۲-۲ مفهوم کودک و دوران کودکی —————————————————————- ۴۷
۲۳-۲ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی ———————————————————–۴۹
۲۴-۲ مراحل رشد کودک ———————————————————————— ۵۱
۱-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۳ ساله —————————————————————- ۵۱
۲-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۵-۴ ساله ————————————————————- ۵۳
۳-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۶ ساله —————————————————————- ۵۴
۲۵-۲ کاردانی کودک ————————————————————————— ۵۵
فصل سوم : روش شناسایی تحقیق
فصل چهارم : یافته های پژوهشی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مطالعات معماری پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

بخش دوم
فصل اول : مطالعات موضوع

۱-۱ مقیاس ———————————————————————————– ۵۷
۲-۱ فرایند توسعه —————————————————————————– ۵۷
۳-۱ استقرار و موقعیت ————————————————————————– ۵۸
۴-۱ نظام حرکتی —————————————————————————— ۵۸
۵-۱ نظام کالبدی ——————————————————————————-۵۹
۶-۱ حجم , میزان و نقش فضای باز و توده ———————————————————– ۵۹
۷-۱ یکپارچگی طرح ————————————————————————— ۵۹
۸-۱ استقلال فضایی —————————————————————————- ۶۰
۹-۱ انعطاف پذیری و روانی ———————————————————————- ۶۰
۱۰-۱ عملکرد ——————————————————————————— ۶۰
۱۱-۱ تعریف بازی —————————————————————————– ۵۵
۱۲-۱ تاریخچه ی بازی————————————————————————–۵۶
۱۳-۱ اهمیت و نقش بازی در تربیت کودک———————————————————–۵۷
۱۴-۱ نقش های بازی—————————————————————————- ۵۸
۱-۱۴-۱ نقش بازی در رشد جسمانی ————————————————————– ۵۸
۲-۱۴-۱ نقش بازی در رشد عقلانی و اعتماد به نفس————————————————— ۵۹
۳-۱۴-۱ نقش بازی در رشد عواطف —————————————————————- ۵۹
۴-۱۴-۱ نقش بازی در رشد اجتماعی و ارتباط با همسالان ———————————————- ۵۹
۵-۱۴-۱ نقش بازی در رشد خلاقیت ————————————————————— ۶۱
۶-۱۴-۱ نقش بازی در رشد استقلال فردی ——————————————————— ۶۱
۷-۱۴-۱ نقش بازی دربهداشت روانی کودک ———————————————————- ۶۱
۸-۱۴-۱ نقش بازی در رشد ذهنی و هوشی ——————————————————— ۶۲
۹-۱۴-۱ نقش های اخلاقی بازی ——————————————————————- ۶۲
۱۰-۱۴-۱ نقش های آموزشی و تربیتی بازی ——————————————————– ۶۲
۱۱-۱۴-۱ نقش درمانی بازی———————————————————————- ۶۳
۱۵-۱ نتایج بازی برای کودکان خردسال ———————————————————— ۶۳
۱۶-۱عوامل مؤثر در بازی———————————————————————— ۶۴
۱۷-۱ بازی ها از نظر اجراء ———————————————————————– ۶۸
۱-۱۷-۱ بازی های فردی ————————————————————————۶۸
۲-۱۷-۱ بازی های گروهی ———————————————————————–۶۸
۱۸-۱ انواع بازی مطالعات پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان——۷۰
۱-۱۸-۱بازی های جسمی ———————————————————————–۷۰
۲-۱۸-۱ بازی های تقلیدی ———————————————————————– ۷۰
۳-۱۸-۱ بازی های تخیلی ———————————————————————— ۷۱
۴-۱۸-۱ بازی های نمایشی ———————————————————————–۷۲
۵-۱۸-۱ بازی های نمادی ———————————————————————– ۷۳
۶-۱۸-۱ بازی های قانونمند———————————————————————– ۷۳
۱۹-۱ جایگاه و وظایف والدین در مورد بازی کودک ————————————————— ۷۳
۲۰-۱ ضرورت آموزش بازی به کودکان ————————————————————- ۷۴

فصل دوم : استاندارد های مربوط به طراحی پارک

۱-۲ اصول وضوابط طراحی پارک های شهری ———————————————————۹۸
۲-۲ فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها) —————————————————— ۱۱
۳-۲ فضاهای سبز غیر فعال ——————————————————————— ۱۱۰
۴-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو ————————————————-۱۱۱
۵-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو ————————————————–۱۱۱
۶-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو ————————————————- ۱۱۱
۷-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو ——————————————– ۱۱۲
۸-۲ ضوابط اجرایی کمربند سبز —————————————————————— ۱۱۲
۹-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها ———————————————————— ۱۱۲
۱۰-۲ ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال ——————————۱۱۲
۱-۱۰-۲ نیمکت ها و صندلی ها —————————————————————– ۱۱۳
۲-۱۰-۲ موانع —————————————————————————— ۱۱۳
۳-۱۰-۲ سکوها، تیرکها، نرده ها —————————————————————– ۱۱۳
۴-۱۰-۲ کیوسکها ————————————————————————— ۱۱۴
۱۱-۲ تجهیزات شهری قابل ترکیب ————————————————————– ۱۱۴
۱-۱۱-۲ تابلوهای تبلیغاتی و نقشه های شهری —————————————————– ۱۱۴
۱۲-۲ بررسی نقش تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی، وسایل بازی، زمینهای بازی و مجسمه ها و … در بهبود کیفی فضای سبز —- ۱۱۵
۱۳-۲ تعریف تاسیسات ———————————————————————– ۱۱۵
۱۴-۲زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در حفظ ، نگهداری و توسعه ی انواع فضاهای سبز شهری ——— ۱۱۶
۱۵-۲ اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز —————————————————- ۱۱۷
۱-۱۵-۲ استاندارد های تقسیماتی فضای سبز در شهرها ———————————————- ۱۱۷
۲-۱۵-۲ کفپوش —————————————————————————- ۱۱۷
۳-۱۵-۲مبلمان —————————————————————————– ۱۱۸
۴-۱۵-۲ سایه دهی ————————————————————————— ۱۱۸
۵-۱۵-۲ پارکینگ ————————————————————————— ۱۱۹
۶-۱۵-۲ جداول —————————————————————————– ۱۱۹
۷-۱۵-۲ پله ——————————————————————————– ۱۲۰
۸-۱۵-۲ روشنایی —————————————————————————- ۱۲۱
۹-۱۵-۲ ضوابط مربوط به تفکیک زمین ———————————————————– ۱۲۱
۱۶-۲ انسانی کردن فضا ———————————————————————— ۱۲۲
۱۷-۲تاثیر شرایط محیطی ——————————————————————— ۱۲۳
۱۸-۲ فضاهای طراحی برای کودکان ————————————————————- ۱۲۳

فصل سوم : برنامه فیزیکی

۱-۳ سایر امکانات مورد نیاز در احداث پارکها——————————————————— ۹۹
۲-۳ وسایل و زمینهای بازی ——————————————————————– ۱۰۰
۳-۳ تشکیلات اداری در پارکهای عمومی ———————————————————- ۱۰۱
۴-۳ مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها ——————————————— ۱۰۲
۱-۴-۳ دسترسیها —————————————————————————- ۱۰۲
۲-۴-۳ دربهای ورودی و خروجی—————————————————————- ۱۰۳
۳-۴-۳ پارکینگها —————————————————————————- ۱۰۳
۴-۴-۳ موزه ها —————————————————————————— ۱۰۳
۵-۴-۳ گلخانه ها و گرمخانه ها —————————————————————– ۱۰۴
۶-۴-۳ آکواریم —————————————————————————– ۱۰۴
۵-۳ تشکیلات تزئیناتی ———————————————————————– ۱۰۴
۱-۵-۳ آب نماها —————————————————————————- ۱۰۴
۲-۵-۳ استخر و برکه های طبیعی ————————————————————– ۱۰۵
۳-۵-۳ دریاچه ی مصنوعی ——————————————————————– ۱۰۵
۴-۵-۳ جنگلکاری ————————————————————————— ۱۰۶
۵-۵-۳ گلکاری و چمن کاری ——————————————————————- ۱۰۶
۶-۳ تشکیلات رفاهی و تفریحی —————————————————————– ۱۰۷
۱-۶-۳ رستورانها —————————————————————————- ۱۰۷
۲-۶-۳ سالنهای سینما و تاتر —————————————————————— ۱۰۷
۳-۶-۳ جایگاه موزیک ———————————————————————— ۱۰۷
۴-۶-۳ دستشوئی و توالت ———————————————————————- ۱۰۸
۵-۶-۳ باغ وحش —————————————————————————- ۱۰۸
۶-۶-۳ نیمکت ——————————————————————————- ۱۰۸
۷-۶-۳ وسایل بازی کودکان ——————————————————————— ۱۰۹
۸-۶-۳ زمینهای ورزشی ———————————————————————— ۱۰۹
۹-۶-۳ زمینهای بازی کودکان —————————————————————— ۱۱۰

فصل چهارم : مطالعات موردی

۱-۴ بررسی پارک فرهنگی کودکان قاهره ———————————————————– ۷۵
۲-۴ بروملبی (Brumleby)، کوپنهاگ، دانمارک ————————————————–۸۱
۳-۴ پارک بلکس‌لند ریورساید (Blaxland Riverside)، سیدنی، استرالیا —————————– ۸۲
۴-۴ پارک نیشی روکوگو (Nishi Rokugo)، توکیو، ژاپن —————————————— ۸۳
۵-۴ پارک گالیور، والنسیا، اسپانیا —————————————————————– ۸۴
۶-۴ پارک کلمی‌جونتری (Clemyjountri)،‌ ویرجینیا، آمریکا —————————————- ۸۵
۷-۴ زمین بازی پارک بلویل (Belleville)، پاریس، فرانسه ——————————————- ۸۶
فصل پنجم : معرفی بستر طرح
۱-۵ مطالعات اقلیمی استان قم —————————————————————— ۸۷
۲-۵ وجه تسمیه استان قم ———————————————————————- ۸۸
۳-۵ موقعیت جغرافیایی ———————————————————————— ۹۰
۴-۵ موقعیت تاریخی ————————————————————————— ۹۰
۵-۵ ویژگی‌های اقلیمی استان قم —————————————————————– ۹۰
۶-۵ اقلیم شهرستان —————————————————————————- ۹۲
۷-۵ ویژگی‌های جمعیتی استان قم —————————————————————- ۹۲
۸-۵ میزان بارندگی —————————————————————————- ۹۳
۹-۵ وزش باد ———————————————————————————- ۹۴
۱۰-۵ وضعیت توپوگرافی استان قم —————————————————————- ۹۴
۱۱-۵ پوشش گیاهی استان قم ——————————————————————– ۹۴
۱۲-۵ زبان در استان قم ———————————————————————— ۹۶
۱۳-۵ دین و مذهب در استان قم —————————————————————— ۹۶
۱۴-۵ ویژگی‌های اقتصادی و معیشتی استان قم —————————————————– ۹۷

مطالعات پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

فصل ششم : تحلیل سایت

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان ۱۳۵ص”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − هفت =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

34,000 تومان