مطالعات بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی | رساله بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی | رساله بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی

دانلود تحلیل بررسی بیمارستان اتیه تهران | تحلیل نمونه داخلی بیمارستان


مطالعات بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی تصاویر پاور پوینت ضمیمه گردیده!

عنوان صفحه
بخش اول (طرح و ساختار فیزیکی)
– طرح و ساختار فیزیکی ۱
– انواع بخشها و خدمات ارائه شده در بیمارستانهای عمومی ۲
– احتیاجات طراحی یک مرکز بهداشتی ۴
– انتخاب زمین بیمارستان ۴
– مساحت بیمارستان ۵
– انواع بیمارستان ۵
– تقسیم بندی بخشهای بیمارستان ۶
– بخشهای کلی یک بیمارستان ۷
– نظم و ترتیب استقرار بخش ها در طبقات ۱۳
– چگونگی قرار گرفتن وسایل، اثاثیه و تجهیزات ۱۴
– مشخصات توالت های عمومی ۱۵
– مشخصات حمام ها ۱۶
– مشخصات دستشویی ۱۶
– مکانهای مجاور هال اصلی ۱۷
– راهروها ۱۸
– درها ۱۸
– پله ها ۱۹
– آسانسور ها ۲۰
– رامپ یا سکوی شیب دار ۲۱
بخش دوم (فرمهای بیمارستان )
– انواع سیستم طراحی بیمارستان ۲۲
– اشکال رایج سازه بیمارستان ۲۲
– شکل و سبک ساختمان بیمارستان ۲۳
مطالعات بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی

بخش سوم (بخش بستری )
– بیماران داخلی ۲۶
– بیماران جراحی ۲۶
– زائو ۲۷
– اورژانس ۲۷
– زنان و کودکان ۲۷
– بخش روانی ۲۸
– قسمت آزاد ۲۸
– قسمت ساکت ۲۸
– قسمت بیماران پریشان حال ۲۹
– سایر قسمتها ۲۹
– شکل ها و فرم های بخش بستری ۲۹
– اندازه اطاق ها ۲۹
– تسهیلات مورد لزوم اطاق بستری ۳۰
– سطح مورد نیاز بخش بستری ۳۱
– ویژگیهای پنجره اطاقهای بستری ۳۱
– چند نکته در طراحی بخش بستری ۳۲
بخش چهارم ( اورژانس)
بخش اورژانس ۳۷ موقعیت بخش اورژانس در بیمارستان ۳۷
ارتباط سایر بخش ها با اورژانس ۳۷
دیاگرام ها ۳۷
فضاها و روابط داخلی اورژانس ۳۷
شرایط محیطی ۳۷
وسایل و تجهیزات ۳۷
چند نکته مهم ۳۷
بخش پنجم (جراحی )
– قسمتهای بخش جراحی ۴۰ – دیاگرام مراحل عمل ۴۰ – دیاگرام اعمال پس از عمل ۴۰
– ابعاد اطاق عمل ۴۵
– موقعیت بخش اعمال جراحی ۴۶
– بخش سانترال پرستاری ۴۵
بخش ششم ( مراقبتهای ویژه )
– قسمت های بخش مراقبت های ویژه ۵۰
– نور طبیعی ۵۰
– نور مصنوعی ۵۱
– جلوگیری از صدای نامطلوب ۵۲
– محل استقرار ساختمان بیمارستان ۵۰
– پوسته ی خارجی ساختمان بیمارستان ۵۰
– فضای معماری ۵۴
– ریز فضاهای ICU 50
– ریز فضاهای CCU 50
– دیاگرام ها ۵۰

بخش هفتم (قلب و عروق)
– استاندارد ها ۵۰
– بخش قلب و عروق ۵۰
– کاتتریزاسیون قلبی ۵۰
– بخش تخصصی قلب و عروق ۵۰
– بخش جراحی ۵۰
– بخش کاتتریزاسیون ۵۰
– پلان نمونه ۵۰
– دیاگرام ها ۵۰
بخش هشتم (کنترل عفونت)
تعریف کنترل عفونت ۶۹
اتاق یک تخت خوابی ایزوله ۶۹
اتاق بستری یک تخت خوابی ۶۹
اتاق چند تخت خوابی ۶۹
اتاق معاینه و درمان ۶۹
اتاق دارو و کار تمیز ۶۹
اتاق جمع آوری کثیف ۶۹
سرویس های بهداشتی و حمام ها ۶۹
اتاق نظافت ۶۹
آبدارخانه ۶۹
انبار تجهیزات و وسایل ۶۹
دستشویی بیمارستان ۶۹
کف سازی ، دیوارها ، سقف ها ۶۹
اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی آشکار ۶۹
کنترل عفونت در بخش های مراقبت های ویژه ۶۹
پیش ورودی بخش مراقبت ویژه ۶۹
فضای بیماران ۶۹
اتاق های ایزوله ۶۹
اتاق بستری بیمار ۶۹
اتاق کار کثیف ، اتاق دارو و کارتمیز ، اتاق جمع آوری کثیف ، انبار رخت تمیز و اتاق نظافت. ۶۹
نازک کاری ۶۹
اتاق های جراحی اصلی ۶۹
اتاق بیهوشی ۶۹
اتاق شست و شو ۶۹
اتاق اشیای استریل ۶۹
اتاق تجهیزات ۶۹
اتاق پرستار ها ۶۹
اتاق گزارشات ۶۹
داروخانه ۶۹
اتاق نظافت ۶۹
جایگاه تخت های تمیز ۶۹
روشنایی ۶۹
دیاگرام ها ۶۹
بخش نهم (کلیه)
فضاهای بخش کلیه ۶۹
فضاهای مرتبط با بخش کلیه ۶۹
بخش بستری ۶۹
اتاق دارو ۶۹
اتاق معاینه ۶۹
اتاق سنگ شکن ۶۹
بخش دیالیز ۶۹
اتاق های کثیف و تمیز ۶۹
اتاق استراحت پرسنل ۶۹
بخش پیوند کلیه ۶۹
دیاگرام ها ۶۹
بخش دهم (زایمان)
– بخش زایمان ۵۵
– بخش نوزادان ۵۵
– فضای فیزیکی ، شرایط محیطی ، وسایل و تجهیزات ۵۵
– منطقه ی احیای قلبی تنفسی ۵۵
– منطقه ی مراقبت مستمر در بخش نوزادان ۵۵
– اتاق نوزادان طبیعی ۵۵
– اتاق نوزادان عفونی ۵۵
– اتاق نوزادان با سطح مراقبت متوسط ۵۵
– اتاق مراقبت ویژه نوزادان ۵۵
– محل استاسیون ها برای کودکان ۵۵
– نور طبیعی، منظره ، تهویه ۵۵
– صدای مطلوب و نامطلوب ۵۷
– تسهیلات آسایشی و ایمنی مادران ۵۸
– فضاهای معماری ۵۹
– امکانات مناسب برای معلولان ۶۰
– حمام ها و سرویس های بهداشتی ۶۰
– ریز فضاها ۶۰
– دیاگرام کلی ۶۰
– نمونه پلان ۶۰
بخش یازدهم (رادیولوژی )
– خط مش ها ۶۳
– پرتو درمانی ۶۵
– پزشکی هسته ای ۶۵
– شرایط اتاق رادیولوژی ۶۵
– ریز فضاها ۶۵
– دیاگرام کلی ۶۵
– دیاگرام های بیمارستان ( نفت ماهشهر ) ۶۵
– نمونه پلان رادیولوژی ۶۵
– بخش رادیوگرافیک ۶۵

مطالعات بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی
بخش دوازدهم (آزمایشگاه)
– دپارتمان آزمایشگاهی ۶۹
– تشخیص تخصصی ۶۹
– آزمایشگاه بالینی ۶۹
– خط مش ها ۶۹
– شرایط محیطی ۶۹
– وسایل و تجهیزات ۶۹
– فضای فیزیکی ۶۹
– کمیته ی خون ۶۹
– نظارت یا کنترل ۶۹
– کنترل کمیت ۶۹
– سوابق و مدارک ۶۹
– نکات ۶۹
– سرویس های لازم برای آزمایشگاه ۶۹
– آزمایشگاه بیمارستان برای ۲۰۰ تخت خواب ۶۹
– بخش های آزمایشگاه ۶۹
– لابراتوار شیمی ۶۹
– وسایل رادیوایزوتوپ ۶۹

بخش سیزدهم (داروخانه)
– ساختار سازمانی ۶۹
– خط مش ها و روش ها ۶۹
– برنامه های آموزشی کارکنان ۶۹
– روش های ارتقای کیفیت مستمر ۶۹
– کمیته ی داروخانه ۶۹
– وظایف ۶۹
– اعضای کمیته ی داروخانه ۶۹
– وسایل و تجهیزات مورد نیاز ۶۹
– شرایط انبار کردن دارو ۶۹
– نیازهای فیزیکی کارکنان ۶۹
بخش چهاردهم (سرد خانه)
– بخشهای سردخانه ۷۷
– ویژگی های سردخانه ۷۷
بخش پانزدهم (خدمات )
– رختشوی خانه ۷۹
– آشپزخانه ۸۰
– سالن غذاخوری ۸۲
– انبار مواد غذایی ۸۳
– انبار ضد عفونی ۸۳
– رختکن دانشجویان ۸۴
– واحد گرمایش مرکزی ۸۴
– تاسیسات ۸۴

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی | رساله بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + هفت =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان